Schengen visa processing time

مدت زمان بررسی و تایید ویزای شینگن

مدت زمان بررسی و تایید ویزای شینگن هیچ ثباتی در وقت دهی سفارت ها وجود ندارد، و بسته به شرایط و میزان تقاضا زمان وقت دهی از سفارت تا سفارت متفاوت خواهد بود. پس از ارائه مدارک در روز وقت…
بیش تر بخوانید
فهرست